ლიეტუველების და ქართველების მეგობრობის საელჩოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია ნიკო ამირგულაშვილი.

ტელ.: +370 635 832 48

ელ-ფოსტა: info@ltugeo.com

 

საჯარო დაწესებულება ლიეტუველების და ქართველების მეგობრობის საელჩო

დაწესებულების კოდი: 305538454

იურიდიული ფორმა: საჯარო დაწესებულება

რეგისტრაციის ქვეყანა: ლიეტუვა

ანგ. ნომერი.: LT127300010162275796

ბანკი: Swedbank

მხარდაჭერა